Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Cồng Chiêng Mường

Giá trị cồng chiêng trong đời sống của người Mường

Giá trị cồng chiêng trong đời sống của người Mường

22/12/2016 - Cồng Chiêng Mường

          Cồng chiêng có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Mường Hòa Bình. Những cụ cao niên đất Mường kể rằng: âm hưởng tiếng cồng, tiếng chiêng từ rất lâu đã tồn tại trong tâm thức của người Mường.           […]

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?