Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Tin tức chung

Top 10 điểm đến lý thú tại Mộc Châu

Tin tức chung - 06.03.2017

Thung lũng mận, bản Lóng Luông, đồi chè trái tim, con đường hình chữ S, vườn dâu tây, Rừng thông ở bản Áng, vườn hoa cải, đèo Pha Luông … là top 10 điểm đến lý thú tại Mộc Châu.

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer3

Thung lũng mận

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer2

Đồi chè trái tim

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer10

Bản Lóng Luông

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer9

Con đường hình chữ S

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer7

Vườn dâu tây

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer6 Top 10 places to visit in Moc Chau this summer5 Top 10 places to visit in Moc Chau this summer4

Rừng thông ở bản Áng

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer1

Vườn hoa cải

Top 10 places to visit in Moc Chau this summer8

Đèo Pha Luông

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?